De handel in diamant blijft redelijk stabiel

Uit cijfers van de eerste helft van 2015 werd al vrij snel gezien, dat de Antwerpse diamantsector tussen januari en juni van dat jaar minder ruwe diamant verhandelde in vergelijking met voorgaande jaren. De cijfers voor de handel in geslepen diamant vertoonden echter een positiever beeld. De algehele balans werd opgemaakt door het AWDC (Antwerp World Diamond Centre)

De cijfers van de handel in ruwe diamant, zijn op eenzelfde lijn als de cijfers van het eerste kwartaal van 2015. Zowel de import als de export van de ruwe diamant had te maken met een lichte daling ten opzichte van 2014. Aan de importzijde is een daling van 10% in karaat te zien en een daling van 19% in dollars. De export van ruwe diamant daalde met 15% in het volume en 21% in de waarde, dit in vergelijking met dezelfde periode in 2014. Van januari 2015 tot juni 2015 werd er 45,9 miljoen karaat ruwe diamant geïmporteerd met een waarde van 6,4 miljard dollar. Er werd eveneens met een waarde van 6,4 miljard geëxporteerd, het aantal karaten lag hier echter op 49,9 miljoen.

Ruwe diamant blijft over de hele wereld gezien een hoge prijs behouden, ondanks dat er lichte dalingen te zien zijn die doorgevoerd worden door de mijnbouwbedrijven, de prijzen voor geslepen diamant liggen laag en ook de vraag naar geslepen diamant ligt wereldwijd lager. Het verschil tussen de ruwe en geslepen diamant is klein, dermate klein dat de winstmarges onder druk komen te staan. Met dat in gedachten is het wel duidelijk waar de globale trend om minder ruwe diamant af te nemen vandaan komt. Dit is niet alleen in Antwerpen het geval, ook in Mumbai, Dubai en Tel Aviv is dit merkbaar.

Hoewel de ruwe diamanthandel aan het dalen is, blijft de handel in geslepen diamant redelijk stabiel, zelfs als er gekeken wordt naar de eerste zes maanden van 2014. Wanneer er gekeken wordt naar volume werd er 1,69% minder geslepen diamant geëxporteerd, en aan de import zijde was er nog minder te merken want hier was slechts een daling van 0,05% te merken. Wanneer er gekeken wordt naar waarde is er een daling van 3,59% te zien aan de exportzijde en van 3,58% aan de importzijde. In het eerste half jaar van 2015 was het geïmporteerde karaat aantal 3,6 miljoen met een waarde van 7,1 miljard dollar aan de export zijde ging het om 3,2 miljoen karaat met een waarde van 7,3 miljard dollar.

Hoewel de import en export van geslepen diamant met handelspartners die belangrijk zijn zoals de V.A.E. en Hong Kong blijven echter wel positief. De handel met Hong Kong is zelfs in volume gestegen, dit is echter niet bijzonder merkbaar met de waarde van de goederen die verhandeld zijn. Het wijst op alle mogelijke manieren op dat er minder waardevolle producten en dus producten van een mindere kwaliteit geïmporteerd en geëxporteerd worden. De consument is duidelijk op zoek naar diamanten die betaalbaarder zijn of die kleiner zijn.

Het AWDC heeft de coördinatie en verantwoordelijkheid van de diamantsector in Antwerpen in handen, de wereldleider van de diamanthandel. Het AWDC wordt binnen de algehele diamantsector over de wereld gezien als wereldleider en de erkenning is internationaal. Zij fungeren als ontmoetingsplaats maar ook als woordvoerder en bemiddelaar voor de algehele diamantengemeenschap binnen en buiten België-

50% van alle geslepen diamanten en 84% van alle ruwe diamanten komt door Antwerpen heen. Diamant vertegenwoordigt op die manier 5% van de uitvoer van goederen binnen de EU en 15% van de Belgische uitvoer van goederen en diensten buiten de EU. Hiermee is diamant algemeen het belangrijkste exportproduct, maar zeker buiten de EU.